Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wartkowice  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Wartkowice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wartkowice.

Mapa Geoportal Wartkowice
Mapa z granicą gminy Wartkowice

Dane urzędu

Urząd Gminy WartkowiceStary Gostków 3 DWartkowice, 99-220

Tel: 43 6785105

Fax: 43 6785170

Elektroniczna skrzynka podawcza: /1011052/skrytka

E-mail: urzad@wartkowice.pl

Powiat: poddębicki

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Wartkowice: 1011052

Witryna: www.wartkowice.pl

Władze lokalne: Wójt Piotr Stanisław KUROPATWAurzad@wartkowice.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Wartkowic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Wartkowice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Wartkowice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Wartkowic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Wartkowic, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Wartkowic

Gmina Wartkowice w liczbach

Powierzchnia gminy Wartkowice*

140 km2

814 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wartkowice*

6 239 mieszkańców

1495 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wartkowice*

45 mieszkańców na km2

1711 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wartkowice

Geoportal Wartkowice prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Wartkowice, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Wartkowice.

Dostęp do danych Geoportalu Wartkowice

Jak powstał Geoportal gminy Wartkowice?

Geoportal Wartkowice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wartkowice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Wartkowice.

Geoportal Wartkowice umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Wartkowice oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Wartkowice, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wartkowice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wartkowice?

Informacje na Geoportalu Wartkowice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wartkowice?

Korzyści z Geoportalu Wartkowice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wartkowice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wartkowice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wartkowice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wartkowicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wartkowic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wartkowice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wartkowice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wartkowice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wartkowic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wartkowic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wartkowice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wartkowice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wartkowicach.

  Geoportal gminy Wartkowice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wartkowice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wartkowicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wartkowice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wartkowicach.

  W Geoportalu Wartkowice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wartkowice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wartkowicach. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wartkowice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wartkowice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wartkowice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wartkowice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wartkowice. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wartkowice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wartkowice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wartkowice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wartkowicach. W Geoportalu gminy Wartkowice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wartkowicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wartkowice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wartkowice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Wartkowice.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Wartkowice, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Wartkowice. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Wartkowice.

 • Zabytki w gminie Wartkowice

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Wartkowice. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Wartkowice oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Wartkowice.

 • Informacje o wyborach w gminie Wartkowice

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Wartkowice. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Wartkowice i wiele istotnych informacji.

Geoportal Wartkowice dla mieszkańców

Geoportal Wartkowice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wartkowice. Na mapie Wartkowic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wartkowice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wartkowice. Korzystając z map Geoportalu gminy Wartkowice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wartkowice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wartkowice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wartkowice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować